Rapportera farligt avfall

Digitaliseringsinitiativet arbetar tillsammans med Hyresbostäder i Norrköping med att ta fram en tjänst för att rapportera farligt avfall via Naturvårdsverkets APIer.

Efter test kommer vi att erbjuda tjänsten till DI:s medlemsbolag.