Matcha kontraktet

Vi har nu tag fram en första version till en tjänst för förenklad användning av fastAPI - Slussen. Den både omtolkar dataformatet till ett mer lättanvänt format och ger större hjälp med färdigpaketerade anrop med vanliga sätt att filtrera och koppla ihop olika informationsobjekt.

Baserat på den nya tjänsten byggdes sen, i samarbete med Vätterhem, en tillämpning som automatiskt jämför adresserna i hyreskontrakten med hyresgästernas folkbokföringsadress. Adresser som inte överensstämmer skickas för granskning till en mänsklig användare, som kontrollerar om det finns giltiga skäl till skillnaden, eller om ärendet ska utredas grundligare. Den här jämförelsen av adresser görs redan men manuellt genom uppslag och dokumentation i excelark.

Nytta för många medlemsbolag

Utifrån den Minimum Viable Product som togs fram i en agil arbetsprocess, finns många idéer till vidareutveckling. Eftersom tjänsten är webbaserad och bygger på fastAPI kan den med minimal insats också installeras och tas i bruk hos andra medlemsbolag. En viktig pusselbit i projektet var också att paketera tjänsten i form av en Docker-stack som kan installeras på valfri server som kör Docker, för att göra både drift och återanvändbarhet så stor som möjligt.

Är du intresserad av att installera Matcha kontraktet, kontakta Erika Strandberg erika.strandberg@allmannyttan.se.

Du kan också titta på eller ladda ner källkoden för Matcha kontraktet.