Allmännyttig utveckling

Vi som ligger bakom

Allmännyttan är kommunala bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Allmännyttans bolag ska tillgodose olika bostadsbehov; utbudet ska vara varierat, av god kvalitet och attrahera olika hyresgäster, inklusive människor med en svag ställning på bostadsmarknaden. Det ska också erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.

I det allmännyttiga syftet ingår även ett aktivt samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande, ofta som ett bidrag till hållbar utveckling eller för att möta klimatutmaningen.

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ

Bakom denna sajt ligger Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ (DI). DI är en satsning där 100 av allmännyttans bostadsbolag gått samman och särfinansierat en verksamhet som under tre år ska arbeta för att accelerera medlemsbolagens digitalisering. Initiativet pågår mellan 2020-2022.

I centrum av den smarta staden står de boende och individens integritet. Allmännyttan tar digitaliseringen in i människors hem, närmare bestämt var 7:e invånares. Allmännyttans verksamhet omfattar inte bara privat boende utan även ett samhällsansvar som aktualiserar flera lagrum utöver generell fastighetsförvaltning med stark koppling till individens integritet och dataskydd, såsom sekretesslagen och hyreslagstiftning. Vårt ansvar som samhällsbyggare ska ta hänsyn både till kollektivets klimatpåverkan och individens integritet i relation till sensorer, avancerad dataanalys och tillämpning av AI. Komplext och viktigt, inga tråkiga dagar på jobbet direkt.

Läs mer om hur vi arbetar och vad vi vill uppnå i vårt Manifest.

SkilledPeople LogoAlingsåskommun LogoSwedishJobtech LogoAssedon LogoMetaSolutions LogoOpenKnowledgeSweden LogoHandlingar Logo