Matcha kontraktet

Matcha kontraktet

Under våren 2020 påbörjade DI tillsammans med Vätterhem att bygga Matcha kontraktet, en första tillämpning av fastAPI. Tjänsten som tillämpningen bidragit till ger möjlighet att matcha kontraktet mot folkbokföringen för att upptäcka avvikelser som kan utgöra grund för otillåten andrahandsuthyrning.

Vidareutveckling av tjänsten Matcha kontraktet har påbörjats med flera bostadsbolag och med tillämpningar i fler fastighetssystem och i samverkan med Sveriges Allmännyttas experter inom området.