Datalabb - Use case

DI Datalabb

Efter två genomförda datalabb under 2020 kommer vi nu att etablera DI Datalabb. Målsättningen med detta datalabb är att det ska fungera som en nod för datadriven verksamhetsutveckling inom allmännyttan. I labbet får ni som bostadsbolag möjlighet att med liten startsträcka undersöka verksamhetens utmaningar och frågor i egna eller donerade dataset. Under december och januari utformas datalabbet under ledning av DIs partner Forefront. Vi definierar hur vi bäst tar oss an möjligheterna med datadriven verksamhetsutveckling givet informationssäkerhetsfrågor, semistrukturerad data, otillgänglig data, behov av standarder, piloter som redan genomförs, ett framväxande tjänsteutbud.

DI Datalabb ska arbeta nära marken och på ett strukturerat sätt så att det blir lite enklare varje gång ett nytt bolag går in i labbet.

Vi tittar på användarfall bland annat inom fastighetsservice och fastighetsförvaltning, inköp, renovering. Arbetar ni datadrivet idag, vet att ni vill labba på data eller vill förstå hur ni ska komma igång med att arbeta datadrivet? Då kommer DI Datalabb vara något för ditt bostadsbolag.