Automatisk bygglinje för allmännyttans utveckling

- för att du som utvecklare ska kunna fokusera på att utveckla och publicera applikationer

Plattformen som använts är Stakater Agility Platform, med Kubernetes i botten, den innehåller en rad olika verktyg för att hantera livscykeln för applikationerna som utvecklas. Som utvecklare fokuserar du på utvecklingen och plattformen supporterar hela vägen från kod till produktion.

Inom ramen för projektet satte vi upp plattformen som en standardplattform (den levereras och underhålls löpande), vi kopplade därefter in Matcha kontraktet och Slussen och byggde upp pipelines för dem. I takt med att applikationerna vidareutvecklas så kommer ett automatiskt bygge för de olika miljöerna att ske.

Du som utvecklare blir användare i plattformen, koden integreras från Allmännyttans GitHub, pipelines byggs upp och man får en genomgång om hur plattformen fungerar och hur du använder den. Som utvecklare går det att få support och stöd kring pipelines varje onsdag eftermiddag. Support finns i kanalen #drift-matcha-kontraktet på Slack.

Kontakta Digitaliseringsinitiativet om du eller ditt bolag är intresserade av att veta mer.