Community

Det finns ett stort antal aktörer inom den digitala utvecklingen i Allmännyttan. I centrum står förstås fastighetsbolagen och deras hyresgäster, men utöver det finns utvecklare (både på bolagen och konsulter), systemleverantörer, tjänsteleverantörer och myndigheter. Den verkliga kraften i digitaliseringen nås när vi alla samarbetar, och för det behöver vi verktyg och kommunikationskanaler.

För den dagliga kommunikationen använder vi Slack. Hör av dig till Digitaliseringsinitiativet om du vill få tillgång till den.

Våra utvecklingsprojekt har sin källkod i Allmännyttans organisation på GitHub. Till varje repository finns också diskussionsforum knutna.