fastAPI

FastAPI är ett standard-API för hämtning och uppdatering av entiteter i system som rör fastighetsförvaltning. FastAPI är uppdelat i tre delar:

 • Fastighetssystem

 • Lås- och passagesystem

 • System för IMD (individuell mätning och debitering)

FastAPI använder det XML-baserade formatet fi2xml som är ett generellt format för att beskriva byggnader och fastigheter, framtaget av BIM alliance.

FastAPI har en webbplats som beskriver datamodell och anrop. Där finns också en referensimplementation i form av en publikt tillgänglig sandbox med exempeldata, som man man kan använda för att komma igång med utveckling av tillämpningar mot fastAPI.

FastAPI för fastighetssystem

FastAPI för fastighetssystem är den mest använda delen av fastAPI. Den finns i en första version (1.0) som innehåller läsmöjligheter för de vanligaste objekten, samt fyra arbetspaket som utökar API:et med skrivmöjligheter för de grundläggande objekten samt fler objekttyper. I nuläget finns endast version 1.0 i drift hos en del av Allmännyttans medlemsbolag, ett fåtal arbetar med att implementera tilläggspaket 1.

Version 1

 • Aktör (Fi2Partner) - hyresgäster, fastighetsägare, förvaltare m.m.

 • Hyresavtal (Fi2LeaseContract) - kontrakt för hyresobjekt (se nedan)

 • Hyresobjekt (Fi2SpatiSystem) - hyresobjekt som lägenheter, parkeringsplatser, garage, förråd etc.

 • Byggnad (Fi2Structure)

 • Fastighet (Fi2Property)

 • Utrymme (Fi2Space) - t.ex. tvättstuga, förråd

Tilläggspaket 1

 • Felanmälan (Fi2Case)

 • Arbetsorder (Fi2Order)

Tilläggspaket 2

 • Besiktning (Fi2Inspection)

 • Ärende (Fi2Errand)

 • Faktura (Fi2CustomerLedger)

Tilläggspaket 3

 • Byggdel (Fi2Element)

 • Byggdelskomponent (Fi2Component)

 • Infrastrukturell enhet (Fi2ConstructComplex)

Tilläggspaket 4

 • Tilläggskostnad (Fi2LeastContractCost)