API:er

Den viktigaste förutsättningen för att ett system ska kunna bli en del av en digital plattform är att det har ett API, så att det kan kommunicera med andra system. I vår utveckling använder vi både egna API:er (som fastAPI) och API:er från externa tjänster och leverantörer.

Slussen

Slussen är ett mellanlager som förenklar fastAPI för fastighetssystem genom paketerade anrop med förutbestämda filter och inkludering av sammanhörande objekt, samt transformation av dataformatet till JSON.

fastAPI

FastAPI är ett standardiserat API för system för fastighetsförvaltning, bland annat fastighetsadministrationssystem.

Tredjeparts-API:er

API:er från externa leverantörer och myndigheter som använts i våra projekt.