presentational radial gradient

Allmännyttans Utvecklingsportal

API:er

Vi har ett antal API:er att jobba med. Läs mer här!

Gå till API:er

Projekt

Här kan du läsa mer om våra projekt!

Projekt

Nyheter

Här kan du se våra senaste nyheter!

Nyheter

Öppen källkod

All kod som utvecklas inom ramen för Allmännyttan publiceras på github som öppna repositories. På så sätt kan både leverantörer och medlemsbolag både granska, lära sig av och bygga vidare på kod som skapats i tidigare projekt. Vi ser det inte som någon nackdel om aktörer utanför Allmännyttan använder det vi byggt, vi ser det istället som en möjlighet att hjälpa varandra även om vi i vissa hänseenden skulle kunna ses som konkurrenter.

Öppna API:er

Den viktigaste förutsättningen för att ett system ska kunna bli en del av en digital plattform är att det kan kommunicera med andra system. Ett öppet API* är avsett för användning (även) av andra utvecklare än de som utvecklat systemet, och har därför tydliga instruktioner och regler för hur det får användas samt dokumentation av hur det fungerar. Detta gäller också system vi bygger inom Allmännyttan - kommunikation mellan system ska ske via API:er.

Öppna standarder

Vi använder öppna standarder där sådana finns för att göra utbyte av data både mellan de system vi bygger inom Allmännyttan och med externa parter. Detta kan innebära allt från mer övergripande principer som att använda REST/JSON för API:er och autentisering med OAuth2 ner till specifika format som är unika för fastighetsbranschen.